Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dugnad på nye Bjerkely skole – melding fra FAU

Arbeidet med å bygge nye Bjerkely skole er i full gang! Fire snekkere jobber på heltid med å sette opp vegger og diverse andre ting. For å nå målet med skolestart i ny skole i august 2017 har byggekomiteen spurt oss foreldre om dugnadshjelp. [ Les mer ]

Hyggekveld for foreldrene

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer alle foreldre på Bjerkely skole til en hyggelig kveld torsdag 30. mars klokka 19.00.–21.00. Møt opp på kjøkkenet på Bjerkely skole. [ Les mer ]

Hvitveisen er her!

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-11 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for våren 2017 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Apr
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barnegruppe
25 Apr
Årsmøte for skolen
Kl. 19:00
I Bjerkely menighetssenter
27 Apr
DELK Together skolestevne
Kl. 10:00
For 5.-10. klasse ved DELKs skoler, i Oslo

09 Mai
Hvitveisen
Kl. 17:30
17 Mai
Nasjonaldagsfeiring
Kl. 10:00
Gudstjeneste i Langgata kirke kl. 10.00
Barnetog i Horten kl. 11.00
FAU-arrangement på Bjerkely kl.13.30
07 Jun
Skolestyremøte
Kl. 18:30

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser! Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt! Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Foreldreundersøkelsen - Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte

- Skauen kristelige skole Vi er interessert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Vi har derfor valgt å gjennomføre Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. [ Les mer ]

Vi trenger en miljøarbeider

- Ryenberget skole Dette er en nyopprettet prosjektstilling med mange spennende muligheter for den rette personen. Søknadsfrist er 1. mai. [ Les mer ]

Gøy med lego

- Moe skole Har du litt lego hjemme som du pleide å leke med? På Park hotell lærte 7. klasse å programmere lego. [ Les mer ]