Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvitveisen er her!

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-11 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for høsten 2017 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Flott offisiell markering av nye Bjerkely skole

ReAvisa var med på åpningsmarkeringen. Les her. Takk til Stian Ormestad for fin reportasje [ Les mer ]

Offisiell markering av nye lokaler for Bjerkely skole, torsdag 7. september kl. 18.00

Bjerkely skole har siden 1920-årene drevet skole i lokalene i Hengsrudveien 662. Bjerkely menighet overtok for et par år siden næringsbygget i Døvikveien 2, et bygg som skulle romme både kirke og skole. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Sep
Klasseforeldremøter 1. og 2.-3. klasse
25 Okt
Skolestyremøte
Kl. 18:30
06 Nov
Personalseminar / elevfri

07 Nov
Personalseminar / elevfri
12 Nov
Skolens dag i Bjerkely kirke, 1.-3.klasse
Kl. 11:00
Utdeling av bibler til 3. klasse
16 Nov
Misjonskveld
Kl. 18:00

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser! Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt! Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Hvassertur 8kl

- Granly skole Elever og lærere i 8 klasse dro på en bli kjent tur til Hvasser fra torsdag 24. til fredag 25. august. [ Les mer ]

Ny sosionom-ressurs på skolen

- Moe skole Som et ledd i det forebyggende arbeidet med elevens psykososiale miljø er vi i år så heldige at vi har en sosionom i 50 % stilling på skolen vår. [ Les mer ]