Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvitveisen er her!

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Første gang denne høsten er tirsdag 24. september kl. 17.30. Program for høsten ligger som lenke til slutt i artikkelen. Velkommen! [ Les mer ]

BlimE-dans og aktivitetsdag med Solerød!

Uke 36 er vennskapsuke på veldig mange skoler i Norge. På Bjerkely markerte vi dette med en felles aktivitetsdag med naboskolen Solerød. Denne gangen var det Bjerkely som var vertskap og vi hadde planlagt mange aktiviteter med grupper på tvers av skolene og klassetrinn. Elevene fikk bl.a. prøve seg på ulike leker ute og inne, […] [ Les mer ]

Velkommen til nytt skoleår!

Mandag 19. august starter skolen igjen etter sommerferien. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Sep
Leirskole på Bondal for 6.-7. klasse
19 Sep
Leirskole på Bondal for 6.-7. klasse
20 Sep
Leirskole på Bondal for 6.-7. klasse

26 Sep
Turdag med Solerød skole
08 Okt
Misjonsprosjektet starter
15 Okt
Misjonskveld
Kl. 17:30

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Skolestart med 1. klasse

- Moe skole Som våre skjønne skolestartere sier: «Nå har vi gått på skolen i over 10 dager!» [ Les mer ]