Velkommen til Bjerkely skole!

Her finner du informasjon om skolen vår! Klikk deg videre og les og se hvordan skolehverdagen er her hos oss!

Ved skoleårets start 16/17 er det 46 elever ved skolen.

Bjerkely skole er en kristen friskole som eies og drives av DELK. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Vi har klassetrinn 1-7. Vi holder til i landlige omgivelser i Undrumsdal i Re kommune. Bjerkelys elever kommer fra Re, Horten og Holmestrand.


Ny skole i Døvikveien 2

Tegninger av den nye skolen finner du her.

Dugnadsoversikt

Dugnaden er i full gang i Døvikveien 2, og alle voksne er velkommen til å delta hvis de har mulighet.
Vi regner med at foreldreinnsatsen for skolelokalene vil komme skikkelig igang fra høsten, og da vil FAU komme med mer info. Hvis du vil bidra allerede nå, finner du dugnadsoversikt her.


NY REKTOR er ansatt fra 1. juli 2016

Som tidligere annonsert, ønsker Per Asp å gå av som rektor fra 1. juli 2016.
Vi har nå gleden av å informere om at ny rektor er ansatt fra 1.juli 2016. Det var 2 søkere til stillingen. Mathias Døvik som er ansatt som lærer og kontaktlærer for 7.klasse inneværende skoleår, søkte stillingen, fikk tilbudet og har takket ja til rektorstillingen, noe vi ved skolen er glade for. Vi ønsker han hjertelig velkommen i sin nye stilling fra juli!

Søknadskjema for stillinger

Ved søknader på stillinger ved skolen, bes du om å bruke et av søknadskjemaene som du finner her.


.

Liten skole - store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser! Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. Vi kan tilrettelegge individuelle arbeidsplaner, og vi styrker både det faglige og det sosiale ved bl.a å undervise på tvers av klassetrinnene. Skolen har et godt elevmiljø og et tett samarbeid med foreldrene.

Vi har flotte uteområder med skog og mark som nærmeste nabo! I skolegården er det god plass, og elevene har et stort utvalg av lekeapparater som de kan leke og utfolde seg i!

For å gjøre skoledagen og hverdagen for skolens familier enklere, har vi SFO ordninger som er utvidet til å gjelde elever t.o.m. 5 klasse! Vi har også busser som driftes av våre eiere. Dette gir oss muligheten til å subsidiere skolebuss for elevene. Se mer om skolebussen her


Ønsker du å bli bedre kjent?

Hvert år har vi felles infomøte for foreldrene til påfølgende års elever. Møtet er også for familier som vurderer å ha barna sine på Bjerkely skole. Dette skjer normalt i novembermåned. Gikk du glipp av møtet den 26.nov 2015, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! Vi tar gjerne en prat på telefon eller gir deg en liten omvisning på skolen hvis du ønsker det.

Ring til skolen på telefon 33 06 30 30
eller send E-post: post@bjerkelyskole.no


DELK Transport AS

DELK har også busser. Fra 1.januar 2014 er dette organisert i DELK Transport AS. Dette gir oss muligheten til å tilby subsidiert skolebuss for elevene. Fra 1.feb.2014 vil det bli innført en egenbetaling. Satsen for egenbetaling er lik VKTs sats for barnekort. Første barn betaler full sats p.t. 260 kr pr mnd. Det er søskenmoderasjon slik det er for skolepenger. Ved spesielle tilfeller åpnes det for at DELK Transport AS etter søknad kan frita elever for betaling av transporten.
Her kan du lese infobrev som ble sendt ut i desember 2013Foresattes rettigheter og plikter og annen viktig info
Her finner du:
Ny nettside fra Udir om mobbing
Informasjon om regelverk til foreldre
Opplæringsloven kapittel 9a - om elevens skolemiljø
Spesialundervisning på 5 minutter
Elevenes psykososiale skolemiljø

Se våre nyeste bildeserier...
Plankehytte- Overrekkelse diplom og premie til fylkesvinneren, se bilder her
Plankehytta - høstens store KUH-prosjekt 5-7 trinn, se bilder her


Bjerkely på NRK Fikk du ikke med deg innslaget på Dagsrevyen eller Østafjells i går? Da kan du ta en titt her (ca 14 minutter ut i dagsrevy-sendingen): https://tv.nrk.no/­serie/­dagsrevyen/­NNFA19080316/­03-08-2016

Velkommen til nytt skoleår Skolen starter mandag 15. august,og elevene i 2. - 7. klasse begynner kl. 08.15. 1.klasse begynner kl. 11.30, se eget velkomstbrev som er sendt i posten.

En flott avslutning for rektor Per! Se Reavisa som var på skolen i dag! Her finner du reportasjen: http://www.reavisa.no/­2016/­06/­17/­per-asp-ga-fra-seg-nokkelen-til-rektors-kontor-etter-30-ar/­

Nå kan du også følge oss på Facebook


"FEIL" på fanen PRAKTISKE TING Etterat Syse la om til annet webhotell har det blitt en del feil på hjemmesida vår, noe er blitt rettet, men fortsatt en del feil. Siden vi snart skal få ny hjemmeside, legger vi ikke så mye arbeid i å få denne rettet, men ser at det er noe som bør legges inn. Her kommer PRISER: Årssats skolepenger 15/16: 1. barn: 9 500, 2. barn: 4 900, 3. barn: 2 900, 3. barn og flere: gratis. Neste skoleår øker satsene med 3%.
Litt om SFO neste skoleår: Fra og med 1.aug 2016 har SFO åpningstid alle dager 07.30-16.30. I juli måned, juleferien og påskeferien holdes stengt. Satsene følger Re kommunes satser.

Årets virksomhetsplan finner du her

Førsteklassing neste skoleår? Her finner du inntaksregler og innmeldings-/søknadsskjema

Skolerute med A- og B-uker for neste skoleår 2016-2017 finner du her

SFO skoleåret 16-17 Trenger du SFO fra august 2016? I tilfelle er det fint om du sender søknad innen 20.mai 2016
OBS! NYTT FRA HØSTEN 2016: SFO har åpent alle dager fra 07.30 - 16.30. SFO stengt i juleferien, påskeferien og hele juli. Du finner info og søknadsskjema samt SFO-satser her

Nye e-postadresser: Skolen og de fleste ansatte har i disse dager fått nye e-postadresser. Tidligere (a)delk.no er erstattet med (a)bjerkelyskole.no. Om den gamle adressen benyttes, vil e-posten automatisk bli videresendt til den nye adressen en viss periode. Dette vil dere få melding om samtidig med at ny adresse blir oppgitt. Fint om dere oppdaterer til nye adresser.

Tilbakemelding fra foreldre
Her kan du lese hva en takknemlig mamma tenker og skriver til oss om skolen.

Hvitveisen barnegruppe på Bjerkely. Har du lyst til å være med? Her er alle velkommen, du trenger ikke "tilhøre" Bjerkely skole. Vi lager ting som de får med seg hjem. Hvitveisen er på tirsdager i oddetallsuker med oppstart i uke 37 og varer fra kl. 17.30 - 19.15.
Her er datoene for høsthalvåret: 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, og 6.12. Programfolderen for høsten 2016 kommer senere. Se mer info her


Revidert ordensreglement! Ad søknad om permisjon for elever, se pkt 6 i ordensreglene

Skolens plakat og folder finner du her.

Manifest mot mobbing i Re kommune
finner du her