Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Distriktsfinalen for Sykkelprøven 2017

Solveig tok en super tredjeplass for 7. trinn i Distriktsfinalen! [ Les mer ]

Høy hattefaktor på hattedagen

Elevrådet arrangerte hattedag fredag 12. mai, med fellessamling i gymsalen som høydepunkt. [ Les mer ]

Dugnad som monner!

Lørdag 29. april var rundt 40 personer med på dugnaden. Hvor mange klarer vi å samle de neste lørdagene? [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Mai
Besøksdag for neste års 1. klasse
Kl. 09:30
01 Jun
Besøksdag for neste års 1. klasse
Kl. 09:30
05 Jun
2. pinsedag

07 Jun
Skolestyremøte
Kl. 18:30
08 Jun
Skoletur for 1.-2. klasse
Til Horten
13 Jun
FAU arrangerer sommeravslutning
Kl. 17:00
med grilling og lek, på skolen.

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser! Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt! Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Vel talt

- Skauen kristelige skole 17. maifeiring 2017 ble en flott opplevelse. To av våre elever, Thomas Semb fra 5. klasse og Tiril Marie Vikje Tokerud fra 9. klasse, holdt en inspirerende og viktig tale fra Rådhusbalkongen i sentrum. Nærmere seks tusen små og store var samlet foran Rådhuset i Skien. Thomas og Tiril var tydelig i sin tale og formidlet tanker som flere på Skauen skole hadde vært med å formulere. Her kan du lese hele talen. [ Les mer ]

Beste leseklasse i Oslo

- Ryenberget skole Vi gratulerer og er stolte av Ryenbergets skole 4. klasse! De vant Norlis lesekonkurranse . [ Les mer ]