FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

Info om hvem som sitter i FAU skoleåret 17/18: (alt er ikke helt avklart ennå)

1. klasse: Terje Sørlie, vara: Kjersti Olsen
2. klasse: Kristine C. Pedersen, vara: Susanne Falch
3. klasse: Torgeir Døvik, vara: ………………
4. klasse: Berit Næss, vara: Anne-Lene Bygballe Poulsen
5. klasse: Teresa L. Brenne, vara: Rose Høiland
6. klasse: Hans Ovar Birkeland, vara: Kjersti Olsen
7. klasse:  ………………………., vara: ……………………