Skolepenger

Skolen praktiserer månedlig fakturering av skolepenger. Forfallsdato vil være 15. i måneden (15. september 2017, 15. oktober osv. t.o.m 15. juni 2018).

Satser for skolepenger er for 2017-2018:
Barnetrinn (1. – 7. klasse)

Satser pr måned (10 mnd/skoleår):
1. barn: kr  1 100
2. barn: kr 550
3. barn: kr 330
4. barn og videre: Gratis

 

SFO-satser – Bjerkely skole – 2017/2018 – gjeldende fra 1.08.17.

Plass Sats pr. mnd. 1)
Hel plass, inntil 19 timer per uke + ferier  2) 2602,-
Inntil 13 timer per uke  * 1734,-
Halv plass, inntil 8,5 timer per uke + halvparten av feriedagene   2) 1329,-
Inntil 6,5 timer per uke (onsdager i skoletida)  *  867,-
Dagsats   3)   250,-
Morgentilbud pr. gang   3)      60,-

 

1) Betales for 11 mnd., hvorav halv sats i desember.
2) SFO holdes iht. vedtektene stengt i juleferien, påskeferien og i juli.
3) Dagsatsen forutsetter at det allerede er barn med fast plass på SFO de aktuelle dagene.
* Inkludert 50 minutter gratis leksehjelp.
Søskenmoderasjon: 30 % på billigste plassen.

Skolen sender faktura for skolepenger og SFO på e-post. Ønsker dere å få det sendt hjem med ranselpost, så gi skriftlig beskjed til skolen.

Skolens bankkontonummer er: 2557.09.04186

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kirsten på skolens kontor (tlf: 33 06 30 30).