Skolestyret

Dette er de valgte medlemmene til Skolestyret for skoleåret 2017/2018

Styret for Bjerkely skole ledes av Jan Rønning (medlem Bjerkely menighet), e-post: jan.rnning@gmail.com


Øvrig sammensetning:

Ole Døvik, nestleder (medlem Bjerkely eldsteråd), e-post: oledovik.@hotmail.com

Hildegunn Brekke, medlem Langgata menighet, e-post: hildegunn_brr@hotmail.com

Merete Lode (medlem Bjerkely menighet) e-post: meretelode@live.no

Inger Elisabeth Bergtun (medlem Bjerkely menighet) e-post: iehagen@online.no

Beate Fjelde Døvik (representant for lærerne 17/18) e-post: beate.dovik@bjerkelyskole.no

Marit Solberg (representant for andre ansatte 17/18) e-post: marit.solberg@bjerkelyskole.no

……………………………………….. (representant for foreldrene 17/18) e-post:

…………………..:……………………. (elevrådsrepresentant 17/18)

Annette Røren Hem (representant for Re kommune) e-post: a.r.hem@online.no

Morten Askjer (skolens prest), e-post:morten.askjer@delk.no

Mathias Døvik (rektor) e-post: rektor@bjerkelyskole.no


Skolestyret har ansvar for å styre skolen etter de overordnede mål og retningslinjer som gis av DELK Felles Eldsteråd i Vestfold (FEV) og Styret for DELK.

Bjerkely skole er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF) som ivaretar de kristne friskolenes interesser i Norge. Forbundet har ca 130 medlemsskoler.