Skolestyret

Dette er de valgte medlemmene til Skolestyret for skoleåret 2018/2019

Styret for Bjerkely skole ledes av Arnfred Luhr (medlem Bjerkely menighet), epost: mailto:arn-lu@online.no


Øvrig sammensetning:

Ole Døvik, nestleder (medlem Bjerkely eldsteråd), epost: oledovik.@hotmail.com

Merete Lode (medlem Bjerkely menighet) epost: meretelode@live.no

Inger Elisabeth Bergtun (medlem Bjerkely menighet) epost: iehagen@online.no

Morten Askjer (medlem Bjerkely menighet) epost: mailto:morten.askjer@delk.no

Hildegunn Brekke, medlem Langgata menighet, epost: hildegunn_brr@hotmail.com (permisjon)

Sissel Vea Eggen (representant for lærerne 18/19) epost: mailto:sissel.eggen@bjerkelyskole.no

Marit Solberg (representant for andre ansatte 18/19) epost: marit.solberg@bjerkelyskole.no

Teresa Lefsaker Brenne (representant for foreldrene 18/19) e-post: mailto:teresa@brennerfordesign.com

Even Horn (elevrådsrepresentant 18/19)

Annette Røren Hem (representant for Re kommune) e-post: a.r.hem@online.no

Morten Askjer (skolens prest), e-post:morten.askjer@delk.no

Mathias Døvik (rektor) e-post: rektor@bjerkelyskole.no


Skolestyret har ansvar for å styre skolen etter de overordnede mål og retningslinjer som gis av DELK Felles Eldsteråd i Vestfold (FEV) og Styret for DELK.

Bjerkely skole er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF) som ivaretar de kristne friskolenes interesser i Norge. Forbundet har ca 130 medlemsskoler.