Informasjon

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

[ Les mer ]

Skolerute 18/19

Skoleruta for inneværende skoleår finner du her:

[ Les mer ]

SFO

Bjerkely skole har skolefritidsordning (SFO) for 1.-5. klasse.

[ Les mer ]

Søknadskjema

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig grunnskole. Søknad om elevplass gjøres via skolens søknadsskjema.

[ Les mer ]

Inntaksreglement

Formålsbestemmelse og inntaksreglement for Bjerkely skole

[ Les mer ]

Skolestyret

Dette er de valgte medlemmene til Skolestyret for skoleåret 2018/2019

[ Les mer ]

Ny Skole i Døvikveien 2

Her finner du tegninger over den nye skolen vi bygger i Døvikveien 2

[ Les mer ]

Ordensreglement

Her er reglene som ble vedtatt i skolestyret 19. september 2012

[ Les mer ]

IKT-reglement for elever ved Bjerkely skole

Disse reglene skal hjelpe oss til at skolens digitale utstyr brukes på en måte som er til det beste for alle.

[ Les mer ]