Helse og trivsel

Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten ved Bjerkely

[ Les mer ]

Opplæringsloven 9a

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

[ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing?

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Bjerkely skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]