Regler

Inntaksreglement

Formålsbestemmelse og inntaksreglement for Bjerkely skole

[ Les mer ]

Ordensreglement

Her er reglene som ble vedtatt i skolestyret 19. september 2012

[ Les mer ]

IKT-reglement for elever ved Bjerkely skole

Disse reglene skal hjelpe oss til at skolens digitale utstyr brukes på en måte som er til det beste for alle.

[ Les mer ]

Nettvett

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig.

[ Les mer ]