Om oss

Bjerkely skole er en kristen friskole for elever fra 1.-7.klasse. Skolen eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

Etter 95 år i Hengsrudveien 662 starter vi skoleåret 2017-18 i nye lokaler i Døvikveien 2, to-tre km fra gamleskolen.
Her har vi fått et tidsmessig og godt skoleanlegg, både inne og ute.

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø.

[ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen

[ Les mer ]

Skolebuss

Nesten alle elever på Bjerkely skole blir fraktet med buss til og fra skolen. Fra august 2017 er det inngått avtale med Paulsen Buss AS om elevskyssen.

[ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling.

[ Les mer ]

Skolens historie

Bjerkely skole er en kristen friskole som eies og drives av DELK – Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

[ Les mer ]