Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Lærerstilling – vikariat

Bjerkely skole har ledig vikariat i inntil 90% stilling for lærer fra august 2020. Søknadsfrist snarest og innen 10.august. Se lenke for full utlysning. (Klikk på arket eller lenken)  https://bjerkelyskole.no/200727-vikariat-laererstilling-august-2020/ [ Les mer ]

God sommer!

Bjerkely skole har hatt en fin avslutning på et spesielt skoleår – og ønsker alle en riktig god sommer! [ Les mer ]

Skolegjenoppstart og 17. mai på forskudd

Denne uka har vi fått 5.-7. klasse tilbake på skolen. Og på torsdag, da alle elevene var her samtidig benyttet vi anledningen til å feire 17. mai på forskudd. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Aug
Første skoledag etter sommerferien

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Lærere trives på jobb

- Moe skole Se video der noen lærere beskriver hvilke muligheter de ser ved å være lærer ved en kristen skole. De løfter også fram noe av det de setter mest pris på ved å jobbe på Moe. [ Les mer ]

Smittevern - oppdatering

- Ryenberget skole Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. [ Les mer ]