Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

God sommer!

Elevene har nå fått skoleferie, men før det hadde vi en uke med mange hyggelige opplevelser. [ Les mer ]

Bjerkely-komposisjon spilles på Oslo rådhus i sommer!

Bjerkely skole har flere ganger deltatt og fått gode plasseringer i Skapias komponeringskonkurranse. I år er skolens bidrag fra 6.-7. klasse valgt ut til å bli spilt fra klokkespillet på Oslo rådhus hver dag kl. 11 i juni-august. [ Les mer ]

Fin alternativ 17. mai-feiring!

Tirsdag 11. mai var det 17. mai-stemning på skolen. Elevene hadde med flagg og vi gikk i tog på veiene rundt skolen – med god avstand mellom kohortene. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Aug
Første skoledag for 6.-7. klasse
19 Aug
Første skoledag for 1.-5. klasse

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene