Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Telefon-kontakt med skolen

Skolen er jo stengt, og det vil nok være vanskelig å nå oss på skolens telefon framover. De ansatte ved skolen er hjemme – med hjemmekontor. Hvis dere ønsker å kontakte oss, kan dere nå oss på disse tlf.nr: Rektor Mathias: 922 33 814 Kontorsekretær Kirsten: 9507 8131 Eller dere kan kontakte kontaktlærerne. Ta vare […] [ Les mer ]

Skolen er stengt

Regjeringen har vedtatt at alle landets skoler skal stenges fra og med i dag, 12.mars kl. 18.00 til og med 26. mars.Det blir altså ikke skole i morgen, noe vi allerede har forberedt elevene delvis på. Lærerne vil ha planleggingsdag i morgen for å drøfte hvordan vi ivaretar undervisning i denne perioden. Vi oppfordrer alle […] [ Les mer ]

6.-7. klasse vant Norlis lesekonkurranse!

I 4.-7. klasse ble det lest enormt mange bøker noen uker før jul. De var med i Norlis lesekonkurranse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

09 Apr
Påskeferie - Skjærtorsdag
10 Apr
Påskeferie - langfredag
13 Apr
Påskeferie - 2. påskedag

23 Apr
AVLYST \"Bjerkely bok og bolle\"
Vi markerer verdens bokdag
29 Apr
Skolestyremøte
Kl. 18:30
01 Mai
Fri

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Spennende arbeidsuke

- Moe skole 9. klasse rakk akkurat å gjennomføre arbeidsuka før hjemmeskolen begynte. Hele uke 10 fikk de til sammen prøve mange ulike yrker. [ Les mer ]