Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Skolegjenoppstart og 17. mai på forskudd

Denne uka har vi fått 5.-7. klasse tilbake på skolen. Og på torsdag, da alle elevene var her samtidig benyttet vi anledningen til å feire 17. mai på forskudd. [ Les mer ]

Gjenåpning av skolen for 1.-4. klasse

Mandag 27. april gleder vi oss til å ta imot 1.-4. klasse på skolen! [ Les mer ]

Telefon-kontakt med skolen

Skolen er jo stengt, og det vil nok være vanskelig å nå oss på skolens telefon framover. De ansatte ved skolen er hjemme – med hjemmekontor. Hvis dere ønsker å kontakte oss, kan dere nå oss på disse tlf.nr: Rektor Mathias: 922 33 814 Kontorsekretær Kirsten: 9507 8131 Eller dere kan kontakte kontaktlærerne. Ta vare […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

03 Jun
Besøksdag for skolestartere
Kl. 09:30
03 Jun
Skolestyremøte
Kl. 18:30
19 Jun
Siste skoledag før sommerferien

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

17. mai-sending fra Ryenberget

- Ryenberget skole 17. mai kl 14.00 blir det livesending fra Ryenberget kirke hvor flere av elevene bidrar. Slik kan vi sammen kan feire nasjonaldagen. [ Les mer ]