Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ledige elevplasser

Første søknadsfrist var 1. februar, men vi har fortsatt ledige plasser på alle klassetrinn. For mer info om inntaksreglement og søknadsskjema, se her. [ Les mer ]

Sjakkturnering

Elevrådet ved Trygve og Oskar har sammen med rektor Mathias arrangert sjakkturnering de to siste ukene før vinterferien. [ Les mer ]

Bærekraftig utvikling

De siste ukene har alle klassene på skolen hatt et tverrfaglig prosjekt om bærekraftig utvikling. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Mar
Påskeferie i uke 13
05 Apr
2. påskedag - påskeferie
13 Mai
Kristi himmelfartsdag - fri

14 Mai
Fridag
24 Mai
2. pinsedag - fri
18 Jun
Siste skoledag før sommerferien, med gudstjeneste

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene