Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Nytt år med nye muligheter

Både store og små gleder seg over det nye året som har startet med ordentlig vintervær. [ Les mer ]

God jul!

Bjerkely skole vil ønske alle en riktig god jul! [ Les mer ]

Luciatog ute

Siden 13. desember er på en søndag i år, ville vi ha Luciatog fredagen før. Men hvordan få til en smittevern-vennlig Luciafeiring? [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Feb
Vinterferie i uke 8
29 Mar
Påskeferie i uke 13
05 Apr
2. påskedag - påskeferie

13 Mai
Kristi himmelfartsdag - fri
14 Mai
Fridag
24 Mai
2. pinsedag - fri

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Rødt nivå - ungdomskolen

- Granly skole Som dere er kjent med er ungdomsskolene i Norge nå på rødt smittevernnivå. [ Les mer ]