Trygghet og trivsel på kristen grunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ledig lærerstilling

Fra 1. august har vi behov for lærer i ca. 50 % midlertidig stilling. [ Les mer ]

Ledige elevplasser

Første søknadsfrist var 1. februar, men vi har fortsatt ledige plasser på alle klassetrinn. For mer info om inntaksreglement og søknadsskjema, se her. [ Les mer ]

God påske!

Vi ønsker alle en velsignet god påske! Når skolen starter opp igjen tirsdag 6. april er vi fortsatt på rødt nivå, men håper å kunne ha alle elevene på skolen. Publisert 26. mars 2021 [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

13 Mai
Kristi himmelfartsdag - fri
14 Mai
Fridag
24 Mai
2. pinsedag - fri

18 Jun
Siste skoledag før sommerferien, med gudstjeneste

Om Bjerkely skole

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø. [ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen [ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Bli med på 17.mai feiring med Granly Skole

- Granly skole Vi oppfordrer til at alle elevene sammen med familien sin eller andre de er sammen med, logger seg inn på Facebooksiden 17. mai Granly skole 2021 [ Les mer ]

Ledig vikarstilling som kontaktlærer

- Moe skole Fra 1. august blir det ledig inntil 100 % vikarstilling som kontaktlærer i ungdomsskolen. Det vil også bli noe undervisning på barnetrinnet. [ Les mer ]