Skolens historie

Bjerkely skole er en kristen friskole som eies og drives av DELK – Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

DELKs historie begynner allerede i 1860 da noen foreldre fra Vestfold gikk sammen om å danne kristne friskoler. Etter noen år ble så DELK i 1872 formelt stiftet. Vi har samme bekjennelsesgrunnlag som den norske kirke. I dag har DELK ca 3200 medlemmer, og vi driver skoler i Oslo, Vestfold og Telemark.

Bjerkely skole ble startet i 1921. Vi feirer derfor 100-årsjubileum i 2021!
I gamle papirer kan vi lese om hvordan skoleplasseringen ble avgjort. De skrittet opp veilengden for å finne midtpunktet for områdets elever. Etter litt tråkking frem og tilbake falt til slutt valget på Bjerkelunden på Bernhard Gjerpes eiendom.

Lærerstillingen på Bjerkely den gangen var inklusiv bolig i skolens lokaler! Det første skolebygget inneholdt et klasserom i hver etasje og leilighet til læreren.

Vinteren 1924-25 holdt DELK-menigheten et ungdomsskolekurs på Bjerkely. Skolens 2. etasje ble brukt som lokaler for dette.

Skolen ble bygget på litt etter litt, og rommet etter hvert et bryggerhus med koselig kjøkken og rom for brensel, gris og høns.

Beliggenheten til Bjerkely skapte litt røre den gangen fordi det ikke var lov å kjøre bil på Våles veier. Frem til 1922 var det bare lege, dyrlege og lensmann som hadde kjøretillatelse på området. Men i 1923 besluttet Kommunestyret å gjøre veien tilgjengelig for alminnelig biltrafikk.

Mye har skjedd siden den gang og frem til i dag. I 2017 flyttet skolen inn i nye lokaler i Døvikveien 2 og har alle fasiliteter som kreves av en moderne skole, alt fra godt datautstyr til klatretårn, romslige klasserom, grupperom, skolekjøkken og gymsal.

I dag er skolen godkjent for 70 elevplasser.