Rektors hjørne

Velkommen til skolen vår!

Bjerkely skole er en kristen friskole hvor det å være kristen og å tro på Gud er en naturlig del av skolehverdagen. Vi ønsker å gi elevene et solid opplæringstilbud med ekstra fokus på kristendomsfaget, men vi skal også gi elevene gode allmennkunnskaper og gode måter å være sammen på. På Bjerkely skole er det et lite og oversiktlig miljø, og elevenes trivsel er svært viktig for oss.

Ulike turer og arrangementer støtter opp om vårt formål og vårt fokus på hele mennesket; f.eks. misjonsprosjektene våre, årlig julespill/påskespill og kristendomskveld, turer i skog og mark og klasseturer på våren.

Skolen vår ligger landlig til i Undrumsdal i Tønsberg kommune, og for de fleste områdene vi har elever fra er det gode transportløsninger. Vi har elever fra både Tønsberg, Horten og Holmestrand kommune. Vi flyttet inn i nye lokaler høsten 2017 og skolen har et stort og flott uteområde.

Hvis du vurderer om ditt eller dine barn skal starte hos oss, ta kontakt!

Beste hilsen
Mathias Døvik
Rektor