Rektors hjørne

Velkommen til skolen vår!

Bjerkely skole er en kristen friskole hvor det å være kristen og å tro på Gud er en naturlig del av skolehverdagen. Vi ønsker å gi elevene et solid opplæringstilbud med ekstra fokus på kristendomsfaget, men vi skal også gi elevene gode allmennkunnskaper og har alt nødvendig utstyr når det kommer til digital opplæring. På Bjerkely skole er det et lite og oversiktlig miljø, og elevenes trivsel er svært viktig for oss.

Ulike turer og arrangementer støtter opp om vårt formål og vårt fokus på hele mennesket; f.eks. misjonsprosjektene våre, årlig julespill/påskespill og kristendomskveld, turer i skog og mark og klasseturer på våren.

Skolen vår ligger landlig til i Undrumsdal i Tønsberg kommune, og det er egne skolebusser fra Paulsen Buss som frakter elevene til og fra skolen. Vi har elever fra både Tønsberg, Horten og Holmestrand kommune. Til skolestart høsten 2017 flyttet vi inn i nye, flotte lokaler i Døvikveien 2 – et kjempeløft for skolen vår.

Hilsen
Mathias Døvik
Rektor