Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling.

Vi ønsker også et tett og åpent samarbeid med dere foreldre!
Ta gjerne kontakt med oss pr. telefon eller via e-post.


E-mail Ansvar Mobil
Mathias  Mathias Døvik Rektor  922 33 814
 Tore Tore Slettvik Adm.konsulent  906 51 958
 Kirsten Kirsten Roberg Kontorsekretær, lønn og regnskap  950 78 131
 Kari Anne Karianne Asp Spes.ped.ansvarlig  415 69 578
 Sissel Sissel Vea Eggen Kontaktlærer 1.-2. klasse  416 62 576
 Ingunn Ingunn Aar Jacobsen Kontaktlærer 4.-5. klasse  909 41 133
???? Torkjell Halvorsen Kontaktlærer 3. klasse  957 46 108
 Hanne Marit  Hanne Marit B. Rogstad Timelærer  992 20 968
 Beate  Beate Fjelde Døvik Kontaktlærer 6.-7. klasse  918 89 093
 Marit  Marit Solberg Assistent  980 74 856
 Randi Randi Østevik Assistent  473 49 833
 Gro Gro Bonden Nysveen Assistent  970 90 005
  Ragnhild Nærland Assistent  992 53 346
berit Berit Sveen Horn Timelærer  400 99476
Edel Solberg Skoland Spes.ped.lærer 932 90 362
bernt Bernt Kåre Wolden Assistent og IKT  482 21 828