Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Bjerkely skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

Forsikringsvilkårene kan lastes ned fra nettsiden: www.knif.no. Forsikringen gjelder til og fra skolen samt skoleturer. Skolen er forpliktet til å rapportere om skader hvor lege er konsultert. Eventuelle utlegg i forbindelse med legekonsultasjon kan leveres til skolens kontor i forbindelse med innsendelsen av skademeldingen. Eventuelt flere utlegg kan sendes direkte til NAV.