Skoleskyss

Nesten alle elever på Bjerkely skole blir fraktet med buss til og fra skolen. Fra august 2019 er det i hovedsak VKT som overtar ansvaret for skyss av elevene til skolen.

Det har i mange år vært organisert og subsidiert egne skolebusser for elevene ved Bjerkely skole. Fra og med skolestart i august 2019 er det i hovedsak Vestfold kollektivtrafikk (VKT) som sørger for transporten av elever til DELKs skoler på linje med andre skoler i Vestfold. Om man har over fire kilometer til skolen (to kilometer for førsteklassinger), har man krav på gratis skyss til skolen/frem til kommunegrensen. Bjerkely skole har elever fra flere kommuner og løsningene blir noe forskjellige fra kommune til kommune:

Tønsberg kommune:

VKT har det hele og fulle ansvaret for å bringe elevene til skolen. For mange elever er det organisert slik at elevene blir hentet med minibuss der de bor og skysset til Revetal hvor man tar en større buss frem til Bjerkely skole. Dette vil selvsagt variere ut fra hvor man bor, så ta kontakt med skolen for ytterligere detaljer. Det blir ingen egenandel for transport for elever fra Tønsberg kommune slik det har vært tidligere.

Horten kommune:

Som nevnt, har elevene kun krav på gratis skyss frem til kommunegrensen. Skolens eiere tilbyr subsidiert skolebuss for elevene fra Horten kommune også kommende skoleår for å sikre et godt nok skysstilbud. I praksis vil det si at det fortsatt vil være en egen «Horten-buss» som bringer elevene frem til skolen. Ta kontakt med skolen for ytterligere detaljer. Skolens eiere vil bære hoveddelen av kostnadene ved dette, men satser for egenbetaling fra tidligere ordninger blir videreført.

Satsen for egenbetaling er lik VKTs sats for barnekort. Første barn betaler full sats p.t. 300 kr pr mnd. (10 mnd/skoleår). Det er søskenmoderasjon der 2. barn betaler 60%, 3. barn 40%, øvrige barn gratis. Ved spesielle tilfeller åpnes det for at det etter søknad kan gis reduksjon eller fritak for egenbetaling av transporten.

Holmestrand:

For elever fra Holmestrand kommune lager skolen og den enkelte familie individuelle avtaler om man ikke ønsker å benytte seg av eksisterende rutetilbud. Det er mulig å få til gode løsninger, så ta kontakt med skolen for å se på mulighetene. Om flere familier fra Holmestrand går sammen om å velge Bjerkely skole, vil det igjen kunne bli aktuelt å sette opp egen bussrute.