Ordensreglement

Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker. Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:

Slik du vil at andre skal være mot deg, skal du være mot dem!    Matt. 7.12

Ordensreglene gjelder på skolens område, på skolebussen, på skoleturer, leirskole og i andre aktiviteter i skolens regi.

Skolens ordensreglement vedtatt 18.3.20