IKT-reglement for elever ved Bjerkely skole

Disse reglene skal hjelpe oss til at skolens digitale utstyr brukes på en måte som er til det beste for alle.

For at alt skal være best mulig, må elevene godta disse reglene og skrive under på at de godtar reglene. Når dette er gjort, har vi en avtale og de kan bruke datamaskinene.

Orden
1) Vær rolig når du er ”på data”.
2) Det skal ikke være mat og drikke ved PCene.
3) Hold pc-plassen ryddig.
4) Vær forsiktig med hodetelefonene og annet utstyr som koples til. La alle tilkoplete kabler stå urørt.
5) Når du flytter en bærbar PC, må du bære den forsiktig.
6) Hvis du får ødelagt noe (grov uforsiktighet eller hærverk), kan du måtte erstatte utstyret.
7) De voksne på skolen kan nekte adgang til datamaskinene hvis reglene brytes.
8) Hvis du må bruke en PC utenom undervisningstid (gjelder også friminutt), må dette avtales med en av de voksne.
9) Selv om du har fått tildelt egen PC, kan andre bruke den ved behov. Du må derfor ikke endre på oppsett, ikoner etc.

På datamaskinen
10) Ikke installer egne programmer.
11) Gjør bare det du har blitt bedt om å gjøre på dataen.
12) Du må lagre filene dine på angitt plass på ditt område på nettverket.
13) Ikke lagre store filer som for eksempel filmsnutter, lydfiler, exe-, zip-filer på serveren uten at en av de voksne på skolen har godkjent det.

På Internett

15) Du skal ikke gå inn på sider du tror inneholder stoff som ikke er tillatt på skolen.
16) Legg aldri fra deg opplysninger om deg selv eller andre på nettsider.
17) Skriv bare hyggelige ting i e-post eller andre meldinger.