Skolepenger

Skolen praktiserer månedlig fakturering av skolepenger. Forfallsdato vil være 15. i måneden (15. september 2020, 15. oktober osv. t.o.m 15. juni 2021).

Satser for skolepenger er for 2020-2021:
Barnetrinn (1. – 7. klasse)

Satser pr måned (10 mnd/skoleår):
1. barn: kr  1250
2. barn: kr 625
3. barn: kr 375
4. barn og videre: Gratis

SFO-satser – Bjerkely skole – 2020/2021– gjeldende fra 1.08.20.

Plass Sats pr. mnd. 1)
Hel plass, inntil 20 timer per uke + ferier  2) 3120,-
Inntil 13 timer per uke  * 2080,-
Halv plass, inntil 10 timer per uke + halvparten av feriedagene   2) 1675,-
Onsdager i skoletida  * 1040,-
Annenhver onsdag i skoletida * 520,-
Dagsats   3) 305,-
Morgentilbud pr. gang   3)     73,-
Ettermiddagstilbud pr. gang  3) 147,-

1) Betales for 11 mnd., hvorav halv sats i desember.
2) SFO holdes iht. vedtektene stengt i juleferien, påskeferien og i juli.
3) Satsen forutsetter at det allerede er barn med fast plass på SFO de aktuelle dagene.
* Inkludert 50 minutter gratis leksehjelp.
Søskenmoderasjon: 30 % på billigste plassen.

Skolen sender faktura for skolepenger og SFO på e-post. Ønsker dere å få det sendt hjem med ranselpost, så gi skriftlig beskjed til skolen.

Skolens bankkontonummer er: 2557.09.04186

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kirsten på skolens kontor (tlf: 33 06 30 30).