Skolestyret

Dette er de valgte medlemmene til Skolestyret for skoleåret 2019/2020

Styret for Bjerkely skole ledes av Arnfred Luhr (medlem Bjerkely menighet), epost: arn-lu@online.no


Øvrig sammensetning:

Ole Døvik, nestleder (medlem Bjerkely eldsteråd), epost: oledovik.@hotmail.com

Bernt Kåre Wolden (medlem Bjerkely menighet) epost: berntkare.wolden@bjerkelyskole.no

Morten Askjer (medlem Bjerkely menighet) epost: :morten.askjer@delk.no

Hildegunn Brekke, medlem Langgata menighet, epost: hildegunn_brr@hotmail.com 

Ingunn Aar Jacobsen (representant for lærerne 19/20) epost: ingunn.jacobsen@bjerkelyskole.no

Marit Solberg (representant for andre ansatte 19/20) epost: marit.solberg@bjerkelyskole.no

Teresa Lefsaker Brenne (representant for foreldrene 19/20) e-post: teresa@brennerfordesign.com

Oline Marie Lie (elevrådsrepresentant 19/20)

Annette Røren Hem (repr. for Re kommune) e-post: a.r.hem@online.no

Morten Askjer (skolens prest), e-post:morten.askjer@delk.no

Mathias Døvik (rektor) e-post: rektor@bjerkelyskole.no


Skolestyret har ansvar for å styre skolen etter de overordnede mål og retningslinjer som gis av DELK Felles Eldsteråd i Vestfold (FEV) og Styret for DELK.

Bjerkely skole er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF) som ivaretar de kristne friskolenes interesser i Norge. Forbundet har ca 130 medlemsskoler.