Skolestyret

Dette er de valgte medlemmene til Skolestyret for skoleåret 2020/2021

Styret for Bjerkely skole ledes av Arnfred Luhr (medlem Bjerkely menighet), epost: Arnfred Luhr


Øvrig sammensetning:

Ole Døvik, nestleder (medlem Bjerkely eldsteråd), epost: Ole Døvik

Bernt Kåre Wolden (medlem Bjerkely menighet) epost: Bernt Kåre Wolden

Per Asp (medlem Bjerkely menighet) epost: :Per Asp

Karin Heum (medlem Bjerkely menighet): Karin Heum

Berit Sveen Horn (representant for lærerne 20/21) epost: Berit Sveen Horn

Randi Østevik (representant for andre ansatte 20/21) epost: Randi Østevik

Teresa Lefsaker Brenne (representant for foreldrene 20/21) e-post: Teresa L. Brenne

Oskar Døvik (elevrådsrepresentant 20/21)

Morten Askjer (skolens prest), e-post: Morten Askjer

Mathias Døvik (rektor) e-post: rektor@bjerkelyskole.no


Skolestyret har ansvar for å styre skolen etter gjeldende lov- og regelverk, se friskoleloven kapittel 5.

Bjerkely skole er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF) som ivaretar de kristne friskolenes interesser i Norge. Forbundet har ca 130 medlemsskoler.