Søknadskjema

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig grunnskole. Søknad om elevplass gjøres via skolens søknadsskjema.

Søknadsfristen er 1. februar samme året som ønsket skolestart. Søknadsfristen er ikke endelig. Ved ledig kapasitet vil skolen praktisere løpende opptak fram til 25.09, og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn.

Elever som må bytte skole på grunn av flytting samt barn av ansatte vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter 25.09.


Last ned søknadsskjema

Last ned inntaksreglement