Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø.

Vi kan tilrettelegge individuelle arbeidsplaner, og vi styrker både det faglige og det sosiale ved bl.a å undervise på tvers av klassetrinnene. Skolen har et godt elevmiljø og et tett samarbeid med foreldrene.

Vi har flotte uteområder med skog og mark som nærmeste nabo. I skolegården er det god plass, og elevene har et stort utvalg av lekeapparater som de kan leke og utfolde seg i!

For å gjøre skoledagen og hverdagen for skolens familier enklere, har vi
SFO-ordninger som er utvidet til å gjelde elever t.o.m. 5 klasse. Vi har også
egne bussruter, bl.a. bestilt gjennom våre eiere. Se mer om skoleskyss her.