SFO

Bjerkely skole har skolefritidsordning (SFO) for 1.-5. klasse.

Lokaliteter/innhold:
SFO har sin base i klasserommet til 1.klasse. I tillegg benytter vi skolens øvrige lokaliteter og uteområde. SFO er et frivillig tilbud til elever i 1. til og med 5. klasse. Tilbudet skal gi elevene omsorg og tilsyn, og engasjere dem gjennom lek og andre fritidsaktiviteter. I tillegg kan SFO også være et omsorgstilbud for eldre barn med særlige vansker – under forutsetning av faglig vurdering med anbefaling om opptak. Innholdet blir lagt opp i nært samarbeid med skolen. De som ønsker det, kan gjøre lekser på SFO. Foreldre med behov for SFO tar kontakt med skolen, og vi får anledning til å vurdere hvordan vi kan møte den enkeltes behov.


Åpningstider:

SFO har åpningstid alle dager 07.30-16.30. I juli måned, juleferien og påskeferien holdes SFO stengt.


Last ned dokumenter:

Vedtektene og søknadskjema for SFO kan du finne her: SFO-INFO-og-SØKNADSKJEMA med Vedtekter

Satsene for SFO følger Re kommunes satser. Satsene finner du her: SFO-satser 2019/2020

Fakta

Åpningstid: Alle dager fra 07.30-16.30

Satser: Følger Re kommunes satser