Dugnad på nye Bjerkely skole – melding fra FAU

Arbeidet med å bygge nye Bjerkely skole er i full gang! Fire snekkere jobber på heltid med å sette opp vegger og diverse andre ting. For å nå målet med skolestart i ny skole i august 2017 har byggekomiteen spurt oss foreldre om dugnadshjelp.

Har du evner og mulighet til å hjelpe til med f.eks. rydding i søppel og annet som kontinuerlig behøves, snekring, isolering, sparkling, pussing og/eller maling? Det hadde vært til stor hjelp om du/dere ville sette av noen timer, dager eller kvelder til dette!

Dugnadene foregår i hovedsak:
På kveldstid: onsdag og torsdag fra kl: 17:00–21:00
På dagtid: tirsdag, torsdag og lørdag fra kl: 09:00–15:00

De som har deltatt på dugnad til nå har vært storveis fornøyde etterpå! Det ryktes om at det er både hyggelig, sosialt og god matservering på lørdager (ca kl. 11:30).

Vi oppfordrer til å sette av tid denne våren for dere som har mulighet til det!

For at byggekomiteen kan legge best mulig til rette for de som kommer på dugnad, ønsker de seg en «påmelding» om hvem som har mulighet når. F.eks. «vi kan komme på dugnad onsdagskvelder i uke 4-7», eller «jeg har mulighet til å komme siste lørdag i måneden fram til mai», eller om du har mulighet kun én dag eller kveld, er det også kjempefint!

Tilbakemelding kan gis til Jan Rønning (dugnadsleder), e-post:  jan.rnning@gmail.com, Mobil: 909 97 625

Vi gleder oss stort over at barna våre vil få så fin skole, og er svært takknemlige for innsatsen fra både foreldre og alle andre som legger ned tid og arbeid i byggeprosjektet!

Med vennlig hilsen FAU