Bjerkely bok og bolle

Markering av verdens bokdag som i år var søndag 23. april, ble gjennomført mandag 24. april – i god tradisjonsrik ånd, med forfatter, bok og bolle.

«Bjerkely bok og bolle» har lange tradisjoner på skolen vår. Et år prøvde vi oss uten boller, men det var ikke populært… Så i år fulgte vi tidligere års opplegg. Det innebærer besøk av en forfatter, der vi i år hadde invitert Sissel Bergan. Etter at hun hadde fortalt fra noen av sine bøker, først for de minste, og så for de største elevene, samlet vi oss på kjøkkenet og tilstøtende klasserom. Der satt elevene rundt småbord og koste seg med boller, bøker og vann. Fadderne og fadderbarna satt sammen. Det var god stemning i et godt lesemiljø!