Dugnad som monner!

Lørdag 29. april var rundt 40 personer med på dugnaden. Hvor mange klarer vi å samle de neste lørdagene?

Det er spesielt lørdagene 20. mai og 10. juni som er satt opp som dugnadsdager. Men om det passer bedre andre dager, eller om du har mulighet til flere dager, er det stort behov hele tiden nå. For eksempel må all maling i 2. etg. være ferdig før 22. mai…
All hjelp mottas med takk!

Det er fint å vite hvor mange som kommer, men det går også an å møte opp uten å melde seg på. Det er dugnad tirsdager, torsdager og lørdager kl. 09 – 15 og torsdager
kl. 17 – 21.

Ta gjerne kontakt med Jan Rønning, tlf. 90997625 eller Per Asp tlf. 95975553.