Offisiell markering av nye lokaler for Bjerkely skole, torsdag 7. september kl. 18.00

Bjerkely skole har siden 1920-årene drevet skole i lokalene i Hengsrudveien 662. Bjerkely menighet overtok for et par år siden næringsbygget i Døvikveien 2, et bygg som skulle romme både kirke og skole.

Etter flere måneders arbeid av fagfolk og stor dugnadsinnsats er skolens lokaler nå klare til bruk.

Vi er glade og takknemlige for nye og moderne lokaler og et stort uteområde og håper dette blir til glede og nytte for elever, foreldre og alle ansatte ved skolen.

Når vi nå er ferdig med skolens lokaler, har vi lyst til å markere det med en offisiell sammenkomst. Programmet blir en enkel markering i kirkedelen med kort gjennomgang av byggeprosessen, noen taler, enkel bevertning og omvisning i skoledelen.

Vi håper du/dere har anledning til å være sammen med oss!

 

Med vennlig hilsen

Kåre Solberg Eldsterådet Bjerkely menighet

Mathias Døvik Rektor, Bjerkely skole