Adjø – og god sommer!

På skoleavslutningen sa jentene i 7. klasse takk for seg ved å synge Adjø – akkompagnert av Heidi og Torkjell Halvorsen.

Det var også flotte innslag fra alle klassene – med sanger, vitser og sketsjer. Elevrådet viste en presentasjon om hva de har arbeidet med dette året. Vikarprest Andreas hadde andakt og FAU takket personalet med å overrekke en stor takke – med ferdigstekte sveler. Personalet kvitterte med å synge en morsom sang.

Bjerkely skole ønsker alle en riktig god sommer og ferie!