FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

Info om hvem som sitter i FAU skoleåret 20/21:

Leder: Teresa L. Brenne
Nestleder: Hildegunn Brekke

1. klasse: Hildegunn Brekke,                  vara: 
2. klasse: Kine Heian,                                vara: 
3. klasse: Teresa L. Brenne,                      vara: 
4. klasse: Kjersti Olsen,                              vara: 
5. klasse: Kristine Cudrio Pedersen,       vara: 
6. klasse:  Anja Husebæk,                          vara: 
7. klasse:  Anne-Lene Bygballe Poulsen, vara: