FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

Info om hvem som sitter i FAU skoleåret 19/20:

Leder: Teresa Lefsaker Brenne
Nestleder: Heidi Halvorsen

1. klasse: Hildegunn Brekke, vara: Kine Heian
2. klasse: Elisabeth Bergtun, vara: Lensa Sebsibe Shumye
3. klasse: Kjersti Olsen, vara: Elisabeth Bergtun
4. klasse: Kristine Cudrio Pedersen, vara: Anne Lene Bygballe Poulsen
5. klasse: Ole-Anton Gunnerød, vara: Torbjørn Høye
6. klasse:  Anne-Lene Bygballe Poulsen, vara: Therese Gruber
7. klasse:  Heidi Halvorsen, vara: Rose Høiland