Personvern

20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.

Bjerkely skole har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi behandler opplysninger om elever og foresatte. Disse retningslinjene finnes i personvernerklæringen her.