Personvern

20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.

Bjerkely skole har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi behandler opplysninger om elever og foresatte. Disse retningslinjene finnes her: Personvernernklæring Bjerkely skole