BlimE-dans og aktivitetsdag med Solerød!

Uke 36 er vennskapsuke på veldig mange skoler i Norge. På Bjerkely markerte vi dette med en felles aktivitetsdag med naboskolen Solerød.

Denne gangen var det Bjerkely som var vertskap og vi hadde planlagt mange aktiviteter med grupper på tvers av skolene og klassetrinn. Elevene fikk bl.a. prøve seg på ulike leker ute og inne, koppefotball i gymsalen og en matematikk-sirkellek i skolegården.

Vi spiste sammen rundt i klasserommene og hadde et langt friminutt. Til slutt danset vi BlimE-dansen, en vennskapsdans som mange tusen elever var med på samtidig rundt i landet vårt. Da hadde også de eldste barna fra Solerød barnehage kommet, så til sammen var vi ca. 150 barn som danset på Bjerkely. Helt til slutt fikk alle is! Nå gleder vi oss til uke 39 da vi er bedt til Solerød for å være med på turdag.