Telefon-kontakt med skolen

Skolen er jo stengt, og det vil nok være vanskelig å nå oss på skolens telefon framover.

De ansatte ved skolen er hjemme – med hjemmekontor.

Hvis dere ønsker å kontakte oss, kan dere nå oss på disse tlf.nr:

Rektor Mathias: 922 33 814

Kontorsekretær Kirsten: 9507 8131

Eller dere kan kontakte kontaktlærerne.

Ta vare på hverandre ♥