Bjerkelysangen

Skolen har en egen sang som en av skolens lærere, Berit Sveen Horn, har laget (tekst og melodi).

Den bruker vi ofte på fellessamlinger – og den sier mye om hva skolen vår står for. Du finner sangteksten her:

Bjerkelysangen