Luciatog ute

Siden 13. desember er på en søndag i år, ville vi ha Luciatog fredagen før. Men hvordan få til en smittevern-vennlig Luciafeiring?

Jo, vi samles selvfølgelig ute. Og det skal jo være mørkt så Lucia-barnas lys kan skinne. Da måtte vi starte skoledagen med dette. Så når det ringte inn kl. 08.15 var det bare 1. klasse som fikk gå inn (dvs. de ble sluppet inn etter hvert som de kom før det ringte), mens vi andre ble samlet i skolegården – med god avstand mellom kohortene. Vi klarte å være helt stille, og plutselig hørte vi Luciasangen i trappa opp fra kirkebakken. Der kom 1. klasse med lys og blide stemmer. Vi sluttet oss til sangen og hadde en stemningsfull stund i desembermørket.

Lussekattene ble servert etter at vi var kommet inn i varmen, en kurv til hver kohort.