Bærekraftig utvikling

De siste ukene har alle klassene på skolen hatt et tverrfaglig prosjekt om bærekraftig utvikling.

1. klasse har hatt om livet i havet. De har lagd en stor flott hval, og prøvd å svare på spørsmålet «tenk om jeg hadde vært en hval?».

2.-3. klasse har lagd ulike landskaper og byer og hatt om ulv, bjørn og gaupe.

4.-5. klasse har arbeidet med truede dyrearter i Norge, og bl.a. laget en flott artikkelsamling.

6.-7. klasse har hatt fokus på artsmangfoldet i landbruket og truede dyrearter.

Til sammen ble dette en flott utstilling i gymsalen med blant annet tilhørende oppgaver som elevene kunne svare på.

Fredag før vinterferien avsluttet vi prosjektet med fellesandakt i kirken der Berit Horn snakket om Guds skaperverk. Og så hadde alle klassene hver sin time på utstillingen.

Publisert 19. februar 2021

Fakta