Ledige stillinger

Neste skoleår blir det ledig stilling både som kontor- og administrasjonsmedarbeider og som assistent.

Se utlysning for kontor- og administrasjonsmedarbeideren her og for assistentstillingen her.

Begge stillingene har søknadsfrist 12. april.

Søknad med CV sendes rektor Mathias Døvik på epost: rektor@bjerkelyskole.no
For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med rektor på e-post eller telefon 330 63 030 / 922 33 814.

Stillingsutlysningene er også lagt ut på NAV. De finner du her.