God sommer!

Elevene har nå fått skoleferie, men før det hadde vi en uke med mange hyggelige opplevelser.

Klassene hadde fine kohortvise skoleturer. 6.-7. klasse var i Oslo og 4.-5. klasse og 1.-3. klasse hadde hver sin dag i Tønsberg; på Slottsfjellet, brygga, vikingodden m.m.

Siste skoledag hadde vi avslutning i kirken. Da fikk elevene endelig framført sanger fra påskespillet som har vært planlagt i ulike varianter, men ikke vært mulig å gjennomføre. Og som rektor sa, selv om påsken er over for en stund siden, er påskens budskap gyldig hele året.

Vi fikk også se på en flott kunstutstilling i gymsalen med noe av det elevene har arbeidet med i kunst og håndverk gjennom skoleåret.

Da personalet hadde planleggingsdag 21. juni markerte vi at Ingeborg Gamst avslutter lærlingeåret på Bjerkely, og at Marit Solberg og Ragnhild Nærland nå blir pensjonister. Tusen takk til alle tre for alt dere har betydd elever og kollegaer på Bjerkely skole!

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Publisert 21. juni 2021