Informasjon

Skolerute 2021/2022

Skolerute skoleåret 2021/2022 vedtatt 03.02.2021

[ Les mer ]

Skolerute 2020/2021

Skolerute 20-21 vedtatt 18.3.20

[ Les mer ]

Personvern

20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.

[ Les mer ]

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen for skoleåret 2020-21 finner du her:

[ Les mer ]

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

[ Les mer ]

SFO

Bjerkely skole har skolefritidsordning (SFO) for 1.-5. klasse.

[ Les mer ]

Søknadskjema

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig grunnskole. Søknad om elevplass gjøres via skolens søknadsskjema.

[ Les mer ]

Inntaksreglement

Formålsbestemmelse og inntaksreglement for Bjerkely skole

[ Les mer ]

Skolestyret

Dette er de valgte medlemmene til Skolestyret for skoleåret 2020/2021

[ Les mer ]