Helse og trivsel

Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten ved Bjerkely

[ Les mer ]

Opplæringsloven §9A – Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Bjerkely skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]