Informasjon

IKT-reglement for elever ved Bjerkely skole

Disse reglene skal hjelpe oss til at skolens digitale utstyr brukes på en måte som er til det beste for alle.

[ Les mer ]

Nettvett

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten ved Bjerkely

[ Les mer ]

Opplæringsloven §9A – Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Bjerkely skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]