Regler

Personvern

20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.

[ Les mer ]

Inntaksreglement

Formålsbestemmelse og inntaksreglement for Bjerkely skole

[ Les mer ]

Ordensreglement

Her er reglene som ble vedtatt i skolestyret 19. september 2012

[ Les mer ]

IKT-reglement for elever ved Bjerkely skole

Disse reglene skal hjelpe oss til at skolens digitale utstyr brukes på en måte som er til det beste for alle.

[ Les mer ]

Nettvett

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig.

[ Les mer ]