SFO

SFO er et frivillig tilbud til elever i 1. til og med 5. klasse. Tilbudet skal gi elevene omsorg og tilsyn, og engasjere dem gjennom lek og andre fritidsaktiviteter. I tillegg kan SFO også være et omsorgstilbud for eldre barn med særlige vansker – under forutsetning av faglig vurdering med anbefaling om opptak.
SFO har sin base i biblioteket. I tillegg benytter vi skolens øvrige lokaliteter og uteområder. Innholdet blir lagt opp i nært samarbeid med skolen. De som ønsker det, kan gjøre lekser på SFO.

SFO har åpningstid mandag-fredag 07.30-16.30. I juli måned, juleferien og påskeferien, samt ved skolens personalseminar (to dager annethvert år), holdes SFO stengt.

Om det allerede er barn med fast plass på SFO i den aktuelle tiden, er det mulig å bestille enkeltdager/ettermiddager/morgener ved å ta kontakt med SFO-leder (rektor).

SFO

Bjerkely skole har skolefritidsordning (SFO) for 1.-5. klasse.

[ Les mer ]