Om oss

Bjerkely skole er en kristen friskole for elever på 1.-7. trinn. Skolen eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Skolen ble startet i 1921 og feirer derfor 100-årsjubileum i 2021. Ved skolestart 2021-22 har vi 62 elever.

Etter 95 år i Hengsrudveien flyttet skolen i 2017 til nye lokaler i Døvikveien 2, to-tre km fra gamleskolen.
Her har vi fått et tidsmessig og godt skoleanlegg, både inne og ute.

Bjerkelysangen

Skolen har en egen sang som en av skolens lærere, Berit Sveen Horn, har laget (tekst og melodi).

[ Les mer ]

Velkommen til oss!

Bjerkely skole er en kristen friskole med elever fra 1.-7. trinn. Vi har 62 elever fra gamle Re kommune, Horten og Holmestrand.

[ Les mer ]

Bjerkely skole – anbefaling fra elevrådet

Celia fra 6. klasse gir her sin anbefaling av Bjerkely skole på vegne av elevrådet 17/18!

[ Les mer ]

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø.

[ Les mer ]

Grunnlaget

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen.

[ Les mer ]

Skoleskyss

Nesten alle elever på Bjerkely skole blir fraktet med buss til og fra skolen.

[ Les mer ]

Ansatte

Vi som jobber på Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt. Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling.

[ Les mer ]

Skolens historie

Bjerkely skole er en kristen friskole som eies og drives av DELK – Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

[ Les mer ]